Лікування і профілактика карієсу
 
Сімейна (профлактична) стоматологія
Сімейний стоматолог (стоматолог-терапевт) - це лікар, до якого ми звертаємося, відчувши якийсь дискомфорт у роті, а також для проведення професійної гігієни та огляду.
Він займається лікуванням карієсу, кореневих каналів і захворювань ясен.

Головне завдання сімейного стоматолога - оцінити загальний стан порожнини рота пацієнта і, в разі необхідності, запросити на консультацію до профільного спеціаліста. Наприклад, хірурга - імплантолога, ортодонта або ортопеда.

Профілактичний огляд допомагає виявити і вилікувати захворювання в початковій стадії, а це завжди простіше, дешевше та швидше. Проходити огляд краще в одній клініці, де в базі даних зберігається вся Ваша стоматологічна історія та лікар може враховувати швидкість розвитку захворювання при призначенні лікування.

Відвідувати сімейного стоматолога необхідно один раз на 6 місяців.
Лікування кореневих каналів
Ми застосовуємо машинну обробку кореневих каналів і їх 3D пломбування в 90% постійних зубів, які потребують ендодонтичного лікування. Машинна обробка кореневих каналів зубів - це сучасний стандарт світової стоматології.

Переваги:
– Допомагає повністю пройти та максимально очистити навіть найвузькіші кореневі канали;
– Працювати тільки в самому каналі, виключаючи пошкодження тканин за його верхівкою;
– Прискорює процес лікування.

3D-Тривимірна обтурація кореневих каналів - пломбування каналів термопластифіцированою гутаперчею - дає хороший довгостроковий прогноз депульпованим зубам.

Останні наукові дані говорять про те, що більшість кореневих каналів мають не один магістральний канал, а, як «гілка дерева», мають кілька бічних відгалужень.

Під якісним пломбуванням мається на увазі тривимірне герметичне запечатування всієї розгалуженої системи кореневого каналу.

Термопластифіцірована гутаперча при нагріванні стає рідкою і легко проникає в усі відгалуження системи каналів. При охолодженні вона герметично їх запечатує.

Тривимірна обтурація - це:
1. Герметичне заповнення кореневого каналу біоінертним матеріалом.
2. Якісне пломбування, як основних кореневих каналів, так і додаткових каналів, які практично неможливо запломбувати іншими способами.
3. Повний контроль процесу пломбування, що виключає потрапляння пломбувальних матеріалів в тканини періодонту.
Мы применяем машинную обработку корневых каналов и их 3D пломбировку в 90 % постоянных зубов, нуждающихся в эндодонтическом лечении. Машинная обработка корневых каналов зубов это современный стандарт мировой стоматологии.Достоинства:
– Помогает полностью пройти и максимально очистить даже самый узкие корневые каналы;
– Работать только в самом канале, исключая повреждения тканей за его верхушкой;
– Ускоряет процесс лечения.

3D-Трехмерная обтурация корневых каналов - пломбирование каналов термопластифицированной гуттаперчей - дает хороший долгосрочный прогноз депульпированным зубам.

Последние научные данные говорят о том, что большинство корневых каналов имеют не один магистральный канал, а, как «ветка дерева», имеют несколько боковых ответвлений.

Под качественным пломбированием подразумевается трехмерное герметичное запечатывание всей разветвленной системы корневого канала.

Термопластифицированная гуттаперча при нагревании становится жидкой и легко проникает во все ответвления системы каналов. При остывании она герметично их запечатывает.

Трехмерная обтурация - это:

1. Герметичное заполнение корневого канала биоинертным материалом.
2. Качественное пломбирование как основных корневых каналов, так и дополнительных каналов, которые практически невозможно запломбировать другими способами.
3. Полный контроль процесса пломбирования, что исключает попадание пломбировочных материалов в ткани периодонта.
Лікування зубів із застосуванням свідомої анальгезії
Свідома анальгезія - поверхнева седація закисом азоту.
Термін свідома анальгезія був введений для того, щоб відокремити поверхневу седацію закисом азоту від інших видів медикаментозної та дихальної седації.
Головною відмінністю є те, що під свідомою анальгезією пацієнт знаходиться в повній свідомості і постійно зберігає контакт з лікарем.Закис азоту - це газ з нейтральним запахом і смаком. При вдиханні, малі концентрації закису азоту викликають розслаблення, відчуття комфорту та знижують рівень занепокоєння. Лікування під анальгезією проходить максимально комфортно.
Закис азоту не викликає алергії та роздратування дихальних шляхів.
Газ дуже швидко виводиться з організму, не викликаючи побічних ефектів.

Лікування зубів під анальгезією - комфортна й ефективна методика, що дозволяє з легкістю переносити стоматологічні процедури, не концентруючись на маніпуляціях.

Процедура максимально безпечна і практично немає протипоказань. Таке антистрес - лікування використовується як в дитячій, так і в дорослій стоматології вже більше 20 років.
1.Знаходячись в кріслі стоматолога, ви вдихаєте закис азоту через ніс за допомогою спеціальної маски, дихання при цьому не порушується;
2. Ви перебуваєте в свідомості і реагуєте на прохання лікаря;
3. Ви перестаєте акцентувати увагу на діях лікаря, з'являється почуття відчуженості та спокою.
4.Суміш дуже швидко виводиться з організму після припинення інгаляції. Протягом 10 - 15 хвилин після процедури спостерігається невелика сонливість, яка проходить сама собою.

Важливо: свідома анальгезія закисом азоту не скасовує використання місцевої анестезії!– Допомагає пацієнтам подолати тривожність і страх стоматологічного лікування;
– Дає можливість повноцінно полікувати молочні зуби у дітей від 2-х років, не завдаючи їм моральної травми;
– Підходить для пацієнтів з підвищеним рвотним рефлексом;
– Перед лікуванням під закисом азоту, на відміну від лікування під медикаментозною седацією або під наркозом, немає необхідності проводити додаткові діагностичні дослідження: аналіз крові, кардіограму і т.д .;
– Посилює дію місцевої анестезії;
– Підходить для всіх пацієнтів, які не хочуть відчувати дискомфорт і хочуть абстрагуватися від проведення стоматологічної процедури.
Що таке свідома анальгезія і чим вона вам допоможе?
Як відбувається лікування зубів під свідомою анальгезією?
Переваги лікування зубів під свідомої анальгезією
Сознательная анальгезия - поверхностная седация закисью азота.
Термин сознательная анальгезияЯ был введён для того, чтобы отделить поверхностную седацию закисью азота от других видов медикаментозной и дыхательной седации.
Главным отличием является то, что под сознательной анальгезией пациент находится в полном сознании и постоянно сохраняет контакт с врачом.Закись азота — это газ с нейтральным запахом и вкусом. При вдыхании, малые концентрации закиси азота вызывают расслабление, ощущение комфорта и снижают уровень беспокойства. Лечение под анальгезией проходит максимально комфортно.
Закись азота не вызывает аллергии и раздражения дыхательных путей.
Газ очень быстро выводится из организма, не вызывая побочных эффектов.

Лечение зубов под анальгезией — комфортная и эффективная методика, позволяющая с легкостью переносить стоматологические процедуры, не концентрируясь на манипуляциях.

Процедура максимально безопасна и практически не имеет противопоказаний. Такое антистресс - лечение используется как в детской, так и во взрослой стоматологии уже более 20 лет.


1.Находясь в кресле стоматолога, вы вдыхаете закись азота через нос с помощью специальной маски, дыхание при этом не нарушается;
2.Вы находитесь в сознании и реагируете на просьбы врача;
3.Вы перестаете акцентировать внимание на действиях врача, появляется чувство отчужденности и спокойствия.
4.Смесь очень быстро выводится из организма после прекращения ингаляции. В течение 10 - 15 минут после процедуры наблюдается небольшая сонливость, которая проходит сама собой.

Важно: сознательная анальгезия закисью азота не отменяет использование местной анестезии!– Помогает пациентам преодолеть тревожность и боязнь стоматологического лечения;
– Даёт возможность полноценно пролечить молочные зубы у детей от 2-х лет, не нанося им моральной травмы;
– Подходит для пациентов с повышенным рвотным рефлексом;
– Перед лечением под закисью азота, в отличие от лечения под медикаментозной седацией или под наркозом, нет необходимости проводить дополнительные диагностические исследования: анализ крови, кардиограмма и т.д.;
– Усиливает действие местной анестезии;
– Подходит для всех пациентов, которые не хотят испытывать дискомфорт и хотят абстрагироваться от проводимой стоматологической процедуры.
Прайс-лист
Лікування і профілактика карієсу
Пломба з анестезією
1200 - 1500 UAH
Відбілювання (1 сеанс)
1800 UAH
Лікування кореневих каналів (1к/к)
4000 UAH
Лікування кореневих каналів (2к/к)
4500 UAH
Зняття зубних відкладень
1200 UAH
Лікування кореневих каналів (3к/к)
5000 UAH
Зняття зубних відкладень (підліткова)
700 UAH
Полірування зубів
500 UAH
Озон ротової порожнини
450 UAH
Фторування
350 UAH