Дитяча стоматологія
Профілактика карієсу
Спостерігати дитину у стоматолога потрібно з появою перших зубів. Навіть у дітей від 1,5 до 2 років вже може бути карієс. І незважаючи на те, що молочні зуби є тимчасовими, дуже важливо вчасно їх лікувати.

Познайомте Вашу дитину з лікарем, поки у нього нічого не болить і тоді, якщо навіть щось трапиться, зустріч з лікарем не буде для неї серйозним випробуванням.

Для того, щоб подальші зустрічі з дитячим стоматологом залишилися приємними, ми рекомендуємо профілактичну обробку зубів фтористим гелем SULTAN TOPEX (США). Застосовувати цей гель можна з 1,5 - 2 років. Він має фруктовий смак, а обробка зубів займає від 2 до 5 хвилин. Така коротка і приємна процедура чудово підходить для першого знайомства з лікарем. Фтористий гель застосовується в мережі «ВАШ СТОМАТОЛОГ» з 2000 року. На підставі власних спостережень можемо сказати, що у дітей, які проходили обробку зубів фтором 1 раз в 6 місяців карієс виникає рідше, а при дотриманні належної гігієни порожнини рота - не виникає взагалі. Дітям старше 7 років перед процедурою фторування лікар зробить професійну чистку зубів, адаптовану для дітей. Процедура фторування не є дорогою і не має протипоказань.

Під час профілактичного огляду лікар покаже Вашій дитині як правильно чистити зуби, підбере щітку і пасту. А в разі необхідності, призначить препарати фтору для домашнього застосування.

Дуже хороший результат дає герметизація фісур. Покриття фісур постійних жувальних зубів герметиками (силантами).

Фісури - це поглиблення на поверхні зуба. Саме в них найчастіше починається каріозний процес. Фісури АБСОЛЮТНО ЗДОРОВИХ постійних зубів заливаються фотополімерним гелем з високою концентрацією фтору. Він розтікається по поглибленням, повністю заповнюючи їх. Після застигання гелю фісура стає гладкою і недоступною для бактерій. Оновлювати герметики потрібно, приблизно, 1 раз в 3 роки.


Пам'ятайте: постійні жувальні зуби з'являються у дитини в 6 - 7 років. Це перші постійні зуби, вони з'являються ЗА молочним зубним рядом і їм НЕ передує випадання молочного зуба.
Наблюдать ребенка у стоматолога нужно с появлением первых зубов. Даже у детей от 1,5 до 2 лет уже может быть кариес. И несмотря на то, что молочные зубы являются временными, очень важно вовремя их лечить.

Познакомьте Вашего ребенка с доктором, пока у него ничего не болит и тогда, если даже что-то случится, встреча с врачом не будет для него серьезным испытанием.

Для того, чтобы дальнейшие встречи с детским стоматологом оставались приятными, мы рекомендуем профилактическую обработку зубов фтористым гелем SULTAN TOPEX (США). Применять этот гель можно с 1,5 - 2 лет. Он имеет фруктовый вкус, а обработка зубов занимает от 2 до 5 минут. Такая короткая и приятная процедура прекрасно подходит для первого знакомства с врачом. Фтористый гель применяется в сети «ВАШ СТОМАТОЛОГ» с 2000 года. На основании собственных наблюдений можем сказать, что у детей, проходивших обработку зубов фтором 1 раз в 6 месяцев кариес возникает реже, а при соблюдении надлежащей гигиены полости рта - не возникает вообще. Детям старше 7 лет перед процедурой фторирования врач сделает профессиональную чистку зубов, адаптированную для детей. Процедура фторирования не является дорогостоящей и не имеет противопоказаний.

Во время профилактического осмотра доктор покажет Вашему ребенку как правильно чистить зубы, подберет щетку и пасту. А в случае необходимости, назначит препараты фтора для домашнего применения.
Очень хороший результат дает герметизация фиссур покрытие фиссур постоянных жевательных зубов герметиками (силантами).

Фиссуры - это бороздки на поверхности зуба. Именно в них чаще всего начинается кариозный процесс. Фиссуры АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ постоянных зубов заливаются фотополимерным гелем с высокой концентрацией фтора. Он растекается по бороздкам, полностью заполняя их. После застывания геля фиссура становится гладкой и недоступной для бактерий. Обновлять герметики нужно, приблизительно, 1 раз в 3 года.

Помните: постоянные жевательные зубы появляются у ребенка в 6 - 7 лет. Это первые постоянные зубы, они появляются ЗА молочным зубным рядом и им НЕ предшествует выпадение молочного зуба.
Адаптація дитини до стоматологічного лікування
Якщо маленький пацієнт сам сідає в крісло, йому комфортно і він дозволяє лікарю провести необхідні маніпуляції, значить лікування пройде на високому рівні і ризик ускладнень буде мінімальним. Правильний настрій дитини дозволяє уникнути лікування зубів під наркозом. Щоб провести якісне лікування, досить буде застосування місцевої анестезії, бажано в комплексі зі свідомою анальгезією. Дитина, до якої знайдений підхід, позбавляється від страху перед стоматологом на все життя. Значить, і в дорослому віці вона буде звертатися до лікаря вчасно і переносити лікування зубів легко.

Наші лікарі вміють подружитися з малюками, які зазнали негативний стоматологічний досвід. Ми пробуємо знайти підхід до дітей з особливостями розвитку.

Чи завжди можлива адаптація?
Важливо розуміти, що адаптація можлива не завжди! Бувають ситуації, коли дітям показане лікування під наркозом:
– Вік до 2х років.
Малюки не в змозі сидіти нерухомо в кріслі - це не дозволить лікарю провести якісне лікування зубів.
– Сильний страх перед лікуванням, як результат негативного досвіду, який все ж таки не вдалося зняти в процесі декількох сеансів адаптації.
– Супутні захворювання, які унеможливлюють контакт з лікарем.

У будь-якому випадку, неправильно проводити лікування насильно. Утримання дитини в кріслі залишає моральну травму на все життя. Коли дитина плаче і намагається вирватися, лікарю складно провести якісне лікування і ризик ускладнень великий

Як зробити так, щоб Ваш малюк отримав позитивний досвід стоматологічного лікування?

У перші відвідини потрібно познайомитися з лікарем, пограти, виконати гігієнічні процедури і фторування. У друге відвідування, коли потрібно лікувати зуби і робити знеболювальний укол, вже знайомий лікар, в ігровій формі, проведе потрібне лікування під свідомою анальгезією. Дитина при цьому знаходиться в свідомості, але не концентрується на проведених маніпуляціях.

Ми розуміємо і поважаємо індивідуальність дитини. Ми докладемо всіх зусиль, щоб подружитися з маленьким пацієнтом і знайти з ним спільну мову.
Если маленький пациент сам садится в кресло, ему комфортно и он разрешает доктору провести необходимые манипуляции, значит лечение пройдет на высоком уровне и риск осложнений будет минимальным. Правильный настрой ребенка позволяет избежать лечения зубов под наркозом. Чтобы провести качественное лечение, достаточно будет применения местной анестезии, желательно в комплексе с сознательной анальгезией. Ребенок, к которому найден подход, избавляется от страха перед стоматологом на всю жизнь. Значит и во взрослом возрасте он будет обращаться к доктору вовремя и переносить лечение зубов легко.

Наши доктора умеют подружиться с малышами, испытавшими отрицательный стоматологический опыт. Мы пробуем найти подход к детям с особенностями развития.

Всегда ли возможна адаптация?
Важно понимать, что адаптация возможна не всегда! Бывают ситуации, когда детям показано лечение под наркозом:
– Возраст до 2х лет.
Малыши не в состоянии сидеть неподвижно в кресле - это не позволит врачу провести качественное лечение зубов.
– Сильный страх перед лечением, как результат негативного опыта, который все же не удалось снять в процессе нескольких сеансов адаптации.
– Сопутствующие заболевания, делающие невозможным контакт с врачом.

В любом случае, неправильно проводить лечение насильно. Удерживание ребёнка в кресле оставляет моральную травму на всю жизнь. Когда ребёнок плачет и пытается вырваться, врачу сложно провести качественное лечение и риск осложнений велик

Как сделать так, чтобы Ваш малыш получил позитивный опыт стоматологического лечения?


В первое посещение нужно познакомиться с доктором, поиграть, выполнить гигиенические процедуры и фторирование. Во второе посещение, когда нужно лечить зубы и делать обезболивающий укол, уже знакомый доктор, в игровой форме, проведёт нужное лечение под сознательной анальгезией. Ребёнок при этом находится в сознании, но не концентрируется на проводимых манипуляциях.

Мы понимаем и уважаем индивидуальность ребенка. Мы приложим все усилия, чтобы подружиться с маленьким пациентом и найти с ним общий язык.
Лікування зубів дітям під свідомою анальгезією (седація закисом азоту)
АНАЛЬГЕЗІЯ (дослівно "без болю") - це зменшення сприйняття болю. Малі концентрації закису азоту дозволяють дитині розслабитися в кріслі стоматолога. Це безпечний і надійний антистрес-метод. Дитина не боїться, спокійно сприймає те, що відбувається навколо. При цьому всі основні його рефлекси зберігаються: він знаходиться в свідомості, може рухатися, все чує і розуміє, може розмовляти.

У такому стані дитина без занепокоєння і хвилювання здатна перенести стоматологічне лікування. Також анальгезія знижує рвотний рефлекс!

Лікування зубів під анальгезією: чи безпечно це для дитини?

Свідома анальгезія закисом азоту - абсолютно безпечний і ефективний метод, дозволений до використання в дитячій стоматології. Азот в поєднанні з киснем не завдає ніякої шкоди дитячому організму, він швидко виводиться і не має побічних ефектів. Лікування зубів дітям під закисом азоту не викликає алергічної реакції.

Процедура допомагає:
Дитині: уникнути напруги і подолати страх перед стоматологічними маніпуляціями.
Лікарю: виконати свою роботу швидко, якісно і ефективно.
Батькам: зберегти нерви і знайти спокій, а також бути впевненим в тому, що дитина буде ходити до стоматолога із задоволенням.

Лікування зубів дітям під свідомою анальгезією - ефективний і безпечний метод, стандарт стоматології в країнах з найрозвиненішою медициною: Ізраїлі, США, Європейських державах. Там седація активно використовується в дитячій стоматології вже кілька десятиліть.
Ось посилання на офіційний сайт American Dental Association.
https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-t...

Короткий висновок: "вдихати суміш закису азоту і кисню є безпечним і ефективним засобом управління болем і тривогою в стоматології".

Як відбувається процедура свідомої анальгезії? В процесі позитивного спілкування та гри лікар одягає на дитину маску, і вже після декількох вдихів закису азоту, приступає до лікування. Дитина розслаблена, не боїться, дивиться мультфільм або слухає розповіді лікаря, а лікар в цей час проводить необхідні стоматологічні процедури. Іноді перед лікуванням потрібно провести сеанс адаптації, під час якого дитина познайомиться з лікарем, приміряє маску, звикне до кабінету.

Звертаємо вашу увагу на те, що свідома анальгезія не скасовує використання місцевої анестезії! Седація дозволяє непомітно для дитини зробити ін'єкцію анестетика.

Кому показана свідома анальгезія?
– Усім дітям після 2-х років, які потребують лікування молочних зубів під анестезією: глибокий карієс, пульпіт;
– Дітям з підвищеним рвотним рефлексом;
– Для проведення будь-яких стоматологічних процедур дітям, які мали негативний досвід лікування.

Кому противопоказана седація?
– Дітям з порушеним носовим диханням: простудні захворювання, синусит, загострення алергічного риніту;
– Якщо дитина не йде на контакт з лікарем в силу віку або супутнього захворювання;
– Якщо дитина перенесла черепно-мозкову травму за 3 місяці до стоматологічного лікування;
– Хронічний отит у стадії загострення;
– Епілепсія, судомний синдром.

Для проведення свідомої анальгезії в наших клініках використовуються апарат MASTER FLUX PLUS виробництва Італії. Апарат сертифікований МОЗ України. Наші лікарі пройшли курси по проведенню даної процедури і мають відповідні сертифікати.
АНАЛЬГЕЗИЯ ( дословно "без боли") - это уменьшение восприятия боли. Малые концентрации закиси азота позволяют ребенку расслабиться в кресле стоматолога. Это безопасный и надежный антистресс-метод. Ребенок не боится, спокойно воспринимает то, что происходит вокруг. При этом все основные его рефлексы сохраняются: он находится в сознании, может двигаться, все слышит и понимает, может разговаривать.

В таком состоянии ребенок без тревог и волнений способен перенести стоматологическое лечение. Также анальгезия снижает рвотный рефлекс!

Лечение зубов под анальгезией: безопасно ли это для ребенка?

Сознательная анальгезия закисью азота – абсолютно безопасный и эффективный метод, разрешенный к использованию в детской стоматологии. Азот в сочетании с кислородом не наносит никакого вреда детскому организму, он быстро выводится и не имеет побочных эффектов. Лечение зубов детям под закисью азота не вызывает аллергической реакции.
Процедура помогает:
Ребенку: избежать напряжения и преодолеть страх перед стоматологическими манипуляциями.
Врачу: выполнить свою работу быстро, качественно и эффективно.
Родителю: сохранить нервы и обрести спокойствие, а также быть уверенным в том, что ребенок будет ходить к стоматологу с удовольствием.

Лечение зубов детям под сознательной анальгезией – эффективный и безопасный метод, стандарт стоматологии в странах с самой развитой медициной: Израиле, США, Европейских государствах. Там седация активно используется в детской стоматологии уже несколько десятилетий.
Вот ссылка на официальный сайт American Dental Association.
https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-t...

Краткий вывод: "Вдыхаемая смесь закиси азота и кислорода является безопасным и эффективным средством управления болью и тревогой в стоматологии".
Как происходит процедура сознательной анальгезии? В процессе позитивного общения и игры врач надевает на ребенка маску, и уже после нескольких вдохов закиси азота, приступает к лечению. Ребенок расслаблен, не боится, смотрит мультфильм или слушает рассказы врача, а доктор в это время производит необходимые стоматологические процедуры. Иногда перед лечением требуется провести сеанс адаптации, во время которого ребёнок познакомится с врачом, померяет маску, привыкнет к кабинету.

Обращаем ваше внимание на то, что сознательная анальгезия не отменяет использование местной анестезии! Седация позволяет незаметно для ребенка сделать инъекцию анестетика.

Кому показана сознательная анальгезия?
– Всем детям после 2х лет, нуждающимся в лечении молочных зубов под анестезией: глубокий кариес, пульпит;
– Детям с повышенным рвотным рефлексом;
– Для проведения любых стоматологических процедур детям, имевшим негативный опыт лечения.

Кому противопоказана седация?
– Детям с нарушенным носовым дыханием: простудные заболевания, синусит, обострение аллергического ринита;
– Если ребенок не идет на контакт с врачом в силу возраста или сопутствующего заболевания;
– Если ребенок перенес черепно-мозговую травму за 3 месяца до стоматологического лечения;
– Хронический отит в стадии обострения;
– Эпилепсия, судорожный синдром.

Для проведения сознательной анальгезией в наших клиниках используются аппарат MASTER FLUX PLUS производства Италии. Аппарат сертифицирован МОЗ Украины. Наши доктора прошли курсы по проведению данной процедуры и имеют соответствующие сертификаты.
Кольорові пломби в молочні зуби
Перед візитом до стоматолога покажіть дитині фото кольорових пломб для дітей - це змусить її чекати візиту в клініку з інтересом та нетерпінням, а не зі страхом. Дитину можна зацікавити обіцянкою зробити зубик незвичайним, яскравим і красивим!

Коли застосовуються кольорові пломби?
Кольорова пломба використовується на жувальних зубах. Фронтальні зуби зазвичай лікуються із застосуванням класичних пломб світлих відтінків. Кольорові дитячі пломби встановлюються тільки на молочні зуби!

Ми застосовуємо кольорові пломби Twinky Star, виробництва німецької фірми VOCO. За своїми властивостями кольорові пломби нічим не відрізняються від стандартних. В їхньому складі є фтор, який зміцнює зуб під пломбою і запобігає подальшому розвитку карієсу.
Прайс-лист
Дитяча стоматологія
Профчистка і полірування
500 UAH
Герметизація фісур
800 UAH
Профілактика карієсу фтористим гелем
350 UAH
Пломби
від 750 UAH
Кольорові пломби
від 850 UAH
Анестезія
250 UAH
Свідома анальгезія (1 година)
950 UAH